Disclaimer, privacy en cookies


Disclaimer

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkeersveiligheid Groep Nederland informatie, videomateriaal, concepten c.q. methodieken van dit platform te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Privacy

e-Driver is aangesloten bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder registratienummer M1504408. Het college ziet er op toe dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy gewaarborgd is.

e-Driver respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. e-Driver zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en of overhandigen.

e-Driver gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Wij gebruiken uw email adres om u periodiek uit te nodigen voor een nieuwe training en u op de hoogte te stellen van uw eigen status.
  • Uw adresgegevens worden voor een aantal verkeersveiligheidtools gebruikt bijvoorbeeld: goedkoopste tankstation in uw omgeving, carpoolsysteem, filemelding, vakantiemodule.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Functionele cookies

e-Driver maakt alleen gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn alleen “strikt noodzakelijk voor de dienst” en zijn niet privacyschendend. Voor deze functionele cookies is geen wettelijke toestemming van de gebruiker noodzakelijk. Hierdoor ziet u geen melding dat er cookies worden gebruikt.  

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van e-Driver, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
e-DriverHeeft u een vraag?