e-Driver nieuws

Keurmerk voor 's lands grootste supermarktketen


e-Driver Amsterdam 15 november 2016
Met 1300 chauffeurs zijn de voertuigen van Albert Heijn Online niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Deze snelgroeiende afdeling heeft als kerntaak boodschappen veilig en op professionele wijze bij klanten thuis bezorgen.

De directie zocht een optimale oplossing om leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen bij met name mobiliteitsvraagstukken. Een traditionele veiligheidsinterventie was hiervoor te beperkt. Zes maanden geleden startten alle afdelingen met het Synergy programma plus de extra module mobiliteit: e-Driver.

Duurzame inzetbaarheid
Het sleutelwoord in de aanpak van het Synergy programma is duurzame inzetbaarheid. Om medewerkers duurzaam te ondersteunen is een integrale en geborgde aanpak noodzakelijk. Een toekomstgerichte dialoog, waarin de medewerker centraal staat speelt hierin een cruciale rol. Leidinggevenden beschikken met Synergy over handvatten om medewerkers te inspireren en te motiveren. Niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. De verbinding met de medewerker en optimale ondersteuning krijgt alle focus. Albert Heijn Online wil maximale medewerkers-tevredenheid en de risico's voor de medewerker zelf en de omgeving minimaliseren.

Keurmerk in zes maanden In korte tijd wisten leidinggevenden medewerkers te stimuleren om serieus deel te nemen aan het programma. Het eerste niveau van het keurmerk is bereikt. Een mooie prestatie met een dergelijke grote groep chauffeurs. Op 15 november j.l. reikte Koos Spee het ‘Keurmerk Veilig en Duurzaam op weg’ uit aan Coen Schlüter.

Voor meer informatie over e-Driver en Synergy kunt u zich wenden tot Collin Bell, Manager Sales, telefoon +31 6 1173 0434.